Företag som kund


Många av Byggdoktorerna arbetar enbart med företagskunder.

Byggdoktorns arbete och kompetens skiljer sig i princip inte vare sig kunden är ett företag eller en privatperson. Men medan en privatperson oftast bara har problem med sitt eget hus så kan företag ha behov av hjälp med en samling hus, eller lägenheter.

Det är också vanligare att företag arbetar förebyggande, både i projekteringsstadiet och i förvaltningsskedet.

Många av Byggdoktorerna hjälper advokater med sakkunnighetsutlåtanden om fukt och fuktskador.

Byggdoktorerna har omfattande kunskap och erfarenhet om företagens behov och krav. Och många företag har märkt att Byggdoktorns kompetens är till stor fördel i företagets olika uppdrag, och ställer därför krav på sådan kompetens. Följande text är hämtad från SISAB´s (Skolfastigheter i Stockholm) upphandling av fuktskadeutredare 2014

   Konsulten skall vara godkänd Byggdoktor eller ha motsvarande kunskaper.

   Verifikat: kursintyg från Byggdoktorutbildningen eller beskrivning av hur likvärdiga kunskaper har inhämtats.